Akademik Danışman

Akademik danışman;

    • Öğrencilerin üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştırmak ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak,
    • Yarıyıl başında ders seçim sürecinde öğrencileri bilgilendirmek,
    • Alınması gereken dersleri öğrenci ile değerlendirerek onaylamak 
    • İntibak, ders eşdeğerliği ve muafiyet konularında öğrencilere rehberlik etmek

                 gibi süreçlerde yardımcı olmaktadır.

2019 Yılı Girişli Öğrencilerin Danışmanı 2020 Yılı Girişli Öğrencilerin Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Melih Kutlu Doç. Dr. Merve Kılıç Karamahmutoğlu
Telefon : 0 362 313 00 55 / 1530 Telefon :  0362 313 00 55 / 1505
E-Posta: [email protected]
E-Posta: [email protected]
2021 Yılı Girişli Öğrencilerin Danışmanı 2022 Yılı Girişli Öğrencilerin Danışmanı
Dr. Öğr. Üyesi Nurullah EREM Arş. Gör. Hilal MEMİŞ KAMACI
Telefon : 0 362 313 00 55 / 1529 Telefon :  0362 313 00 55 / 1569
E-Posta: [email protected]
E-Posta: [email protected]