Ders İçerikleri

TDİ 101 / TÜRK DİLİ I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Türkçe’nin özelliklerini bilmeleri, dili doğru ve etkili kullanabilmeleri ve toplum içinde kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır.


UTİ 101 / ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ticaret ve endüstrinin itici güçleri, uluslararası işletmecilik işlemleri, küresel şirketlerin operasyonel yönetimi, küresel pazarlara giriş yöntemleri ve uluslararası işletmecilik çevresindeki eğilimler hakkında bilgiler verilmektedir.


UTİ 103 / MUHASEBE I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, temel muhasebe kavramları ve ilkeleri tanıtılırken, bir işletmede ortaya çıkan mali işlemlerin tek düzen muhasebe sistemi kapsamında nasıl kayıt edileceği ve mali tabloların nasıl hazırlanacağını ve sunulacağını üzerinde durulmaktadır.


UTİ 105 / İKTİSADA GİRİŞ I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ekonomi biliminin alt yapısını oluşturulmakta, genel ekonomik kavramlar, iktisadi öğretiler ve mikroekonominin işleyiş mekanizması anlatılmaktadır.


UTİ 107 / HUKUKA GİRİŞ*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, hukukun temel kavramları ve kurumları hakkında bilgi verilmektedir.


UTİ 109 / SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK I*

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilekleri finansal hesaplamalar hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır.


YDİ 101 / YABANCI DİL I***

Sınıf/Yarıyıl: 1/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulurken, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılmaktadır.


OBDE 102 / BİLİMİN DOĞASI VE ELEŞTİREL DÜŞÜNCE***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, eleştirel düşünme, eleştirel düşüncenin bilimsel süreçlerdeki konumu gibi konular irdelenmekte ve eleştirel düşünce metotları kapsamında metin analizi yapılmaktadır.


TDİ 102 / TÜRK DİLİ***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Türkçe´nin özelliklerini bilmesi, dili doğru ve etkili kullanabilmesi ve toplum içinde kendini daha iyi ifade edebilmesi sağlanmaktadır.


UTİ 102 / YÖNETİM VE ORGANİZASYON*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, yönetimin temel kavramlarının anlaşılmasını için yönetim teori ve işlevleri kapsamlı bir şekilde incelenmektedir.


UTİ 104 / MUHASEBE II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, muhasebe birimlerinde gerçekleşen ve kaydı gereken işlemlerin Türkiye’de geçerli muhasebe kuralları çerçevesinde kaydedilmesi, kayıtlar sonucunda mali tabloların düzenlenmesi ve yorumlanması konuları üzerinde durulmaktadır.


UTİ 106 / İKTİSADA GİRİŞ II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin makroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmeleri ve gerekli analiz araçları kullanılarak temel problemleri analiz etmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 108 / SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK II*

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, limit, süreklilik, türev ve integral gibi önemli matematiksel kavramlar üzerinde durulmaktadır.


YDİ 102 / YABANCI DİL II***

Sınıf/Yarıyıl: 1/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulurken, öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılmaktadır.


ATİ 101 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ***

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Atatürk ilke ve inkılapları ile ilgili bilgiler verilmekte ve dönemin önemli tarihî olayları sebep-sonuç ilişkileriyle incelenmektedir.


OYDI 201 / AKADEMİK İNGİLİZCE I*

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılmaktadır. Bu beceriler için gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulmakta, ayrıca uygulama çalışmaları yapılmaktadır.


UTİ 201 / İSTATİSTİK*

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, istatistikle ilgili temel kavram bilgilerini verme, toplanan verileri tablo ve grafiklerle anlamlı hale getirme, betimsel istatistiklere ilişkin uygulama ve analizleri yapabilme, basit korelasyon analizleri ve bu analizlerin yorumlanması becerileri kazandırılmaktadır.


UTİ 203 / İTHALAT-İHRACAT YÖNETİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/6

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencileri dış ticaret ve gümrük işlemleri hakkında bilgilendirmek, ithalat ve ihracat yönetim uygulamalarını öğretmek amaçlanmaktadır.


UTİ 205 / MİKROİKTİSAT*

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, mikroekonomik teori, bireysel tüketiciler, kaynak sahipleri ve firmalar gibi bireysel karar verme birimlerinin ekonomik davranışlarını incelenmektedir.


UTİ 251 / SİYASET BİLİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere siyaset bilimini kavramak için gerekli olan analiz yeteneğini kazandırmak; siyaset bilimin farklı boyutlarınınn, kavramlarının ve teorilerinin kökenlerini öğretmek hedeflenmektedir.


UTİ 253 / BİLİM VE TEKNOLOJİ POLİTİKASI**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, bilimi ve felsefeyi tanımlayarak öğrencilerin bilimin önemini, bilimin özellikleri anlamalarını sağlamak, mantıksal çıkarım teknikleriyle mantıklı olan ile mantıklı gibi görünen akıl yürütmelerini ayırt etmesini sağlamak, bilimsel yöntem aşamaları, bilimsel yöntem üzerine farklı felsefi görüşler, bilimsel yöntemde deney, gözlem ve ölçmenin önemini konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.


UTİ 255 / İKTİSAT TARİHİ I**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler İktisat Tarihinin doğuşu, gelişimi ve tarihsel aşamaları hakkında bilgilendirilmektedir.


UTİ 257 / İDARE HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İdare Hukukunun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğretilmesi hedeflenmektedir.


UTİ 259 / YABANCI DİL III (RUSÇA)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Rusça dil becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.


UTİ 261 / YABANCI DİL III (ÇİNCE)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Çince dil becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.


UTİ 263 / YABANCI DİL III (FRANSIZCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Fransızca dil becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.


UTİ 259 / YABANCI DİL III (ALMANCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Almanca dil becerilerini edinmeleri hedeflenmektedir.


ATİ 102 / ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, I. Dünya Savaşı’na giden süreçte Osmanlı Devleti ve Avrupa’da yaşanan gelişmeler, Yeni Türkiye Cumhuriyet devletinin kurulmasına giden süreçte yaşanan olaylar ve sonuçları üzerinde durulmaktadır.


GİR 101 / GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK*

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 2/2

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, yaratıcılık, yenilik ve girişimcilik kavramlarını bir arada incelemekte, firma ve girişimci açısından yeniliğin önemi anlatılmaktadır.


OYDİ 202 / AKADEMİK İNGİLİZCE II***

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılırken, gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulmakta, ayrıca uygulama çalışmaları yapılmaktadır.


UTİ 202 / TİCARET HUKUKU*

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ticari işletmelerin, gerçek ya da tüzel kişi tacirler ve uluslararası ticaret hukuku ile ilgili düzenlemeleri ve uygulamaları anlatılmaktadır.


UTİ 204 / PAZARLAMA YÖNETİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, pazarlama faaliyetlerinin amaca yönelik olarak uygulanması sürecinde yönetimde temel ilkeler olan pazarlama planlaması, organizasyonu, koordinasyonu, yürütme ve denetim fonksiyonlarını teorik ve uygulamalı olarak öğretebilmek, yeni ekonomi sürecinde pazarlama alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri açıklayarak yeni pazarlama terimlerini uygulama açısından değerlendirmek hedeflenmektedir.


UTİ 208 / MAKROİKTİSAT*

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere lisans düzeyindeki makroekonomik konuları anlayabilme becerisi kazandırılmaktadır.


UTİ 210 / DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MUHASEBESİ*

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere dış ticaret işlemlerinin muhasebeleştirilmesi hakkında temel bilgilerin öğretilmesi amaçlamaktadır.


UTİ 252 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere modern dünyada bilimsel yöntemin önemi bağlamında bilimsel araştırmaların aşamaları ve türleri konusunda gerekli bilgi verilerek hem bilimsel yazıları dilsel, biçimsel ve içeriksel açıdan anlamlandırmayı kolaylaştırmak hem de çalışılan alanla ilgili problemleri çözme ya da araştırma yapabilme ve raporlaştırma becerilerini kazandırmak amaçlanmaktadır.


UTİ 254 / BİLGİSAYARLI MUHASEBE**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere bir muhasebe paket programını tanıtmak, bu programı kullanarak muhasebe işlemlerini kayıt etmeyi ve mali tabloları hazırlamayı öğretmeyi amaçlamaktadır.


UTİ 256 / COĞRAFİ EKONOMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dünyadaki tarımın gelişimi açıklanarak, tarım faaliyetleri sırasındaki insan-mekân ilişkisini kavratmak ve arazi kullanımının esaslarını benimseterek çevre bilinci aşılamak hedeflenmektedir.


UTİ 258 / İKTİSAT TARİHİ II**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler 1700’lü yıllarda başlayan Sanayi Devriminden günümüze kadar olan dönemle ilgili iktisat tarihi hakkında bilgilendirilmektedir.


UTİ 260 / YABANCI DİL IV (RUSÇA)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Rusça dil becerileri edinmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 262 / YABANCI DİL IV (ÇİNCE)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Çince dil becerileri edinmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 264 / YABANCI DİL IV (FRANSIZCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Fransızca dil becerileri edinmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 266 / YABANCI DİL IV (ALMANCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 2/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Almanca dil becerileri edinmeleri sağlanmaktadır.


OYDİ 301 / AKADEMİK İNGİLİZCE III***

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılırken, gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulmakta, ayrıca uygulama çalışmaları yapılmaktadır.


UTİ 301 / ULUSLARARASI İKTİSAT TEORİSİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ülkelerin neden dış ticaret yaptıklarını açıklayan teoriler ve bunun sonucunda ortaya çıkan parasal yaklaşımlar ve gelir değişmeleri açıklanmaktadır. 


UTİ 303 / FİNANSAL YÖNETİM*

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İngilizce kelime bilgisi ve dil bilgisi konuları üzerinde durulur, bunun yanı sıra öğrencilere okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerisi kazandırılır.


UTİ 305 / PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI*

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, pazarlama araştırması ile ilgili gerekli teorik altyapı ve pazarlama araştırmasındaki metodolojik yaklaşım öğretilmektedir.


UTİ 307 / YENİ EKONOMİ VE E-TİCARET*

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin E-Ticaret hakkında genel bir bilgi sahibi olmasına gayret gösterilmektedir.


UTİ 351 / DÜNYA İŞLETME TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dünyadaki işletmelerin üretim ve gelişim süreçlerini tarihsel olarak incelenmektedir.


UTİ 353 / TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, işletmeler pazarlama politikalarını belirlerken, tüketici davranışlarının ne kadar önemli olduğunun gösterilmesi, tüketicilerin ürün ve hizmetleri satın alması tüketmesi, elinden çıkarmasına kadar geçen sürecinin tespiti ayrıca öğrencilere, birer tüketici olarak haklarının ve satın alma deneyimlerinde bir sorunla karşılaştıklarında haklarını koruma yollarının öğretilmesi amaçlanmaktadır.


UTİ 355 / YÖNETİM EKONOMİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere karar alma konusunda mikroekonominin temellerini kullanan bir yöntem sunulmaktadır. Bu derse katılanlar hane halkı ve firma teorisini kavrayarak, piyasaların çalışma mekanizması, fiyat oluşumu ve karar verme teknikleri hakkında bilgi sahibi olacaktır. 


UTİ 357 / KALİTE PLANLAMA VE DENETİM**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ISM, ISO 9001, OHSAS 18001, İSO 9002, toplam kalite yönetimi ve kalite bazlı yönetim sistemleri hakkında bilgi verilecektir.


UTİ 359 / SATIŞ VE SATIŞ GELİŞTİRME YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, satış yönetimi konuları kapsamında satışa ilişkin faaliyetlerin nasıl yönetileceği ve yerine getirileceği öğretilmektedir.


UTİ 361 / REKLAM YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, reklamcılık üzerinde kariyer yapmak isteyen kişiler için reklamcılık yönetimi, karar verme ve kontrol süreci ve buna ilişkin uygulamadan örnekler verilecektir.


UTİ 363 / BORÇLAR HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, borç ilişkisinin ortaya çıkışı, kapsamı, borçların ifası ve ifa edilmemesi ve bunların sonuçları, borç ilişkisinin sona ermesi konularında bilgi vermek amaçlanmaktadır.


UTİ 365 / KÜRESEL İŞLETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, işletme örgütlerinin iç ve dış çevresiyle iş ahlakı ve sosyal sorumluluk doğrultusunda ilişkiler geliştirme ve sürdürmenin gereğini kavrama, bunun yol, yöntem ve araçlarını öğretme hedeflenmektedir.


UTİ 367 / MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencinin daha önceki yıllarda öğrenmiş olduğu, davranış bilimleri ve sosyal psikoloji derslerinin pekiştirilmesine ve derinleştirilmesine yöneliktir. Kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımadaki anlamının belirtilmesi amaçlanmaktadır.


UTİ 369 / TAŞIMACILIK MEVZUATI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler Taşımacılık Mevzuatı hakkında bilgilendirmekte ve taşımacılık yönetim uygulamaları öğretilmektedir.


UTİ 371 / ULUSLARARASI İKTİSADİ KURULUŞLAR**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uluslararası ekonomik ve mali kuruluşlar ve bütünleşmeler hakkında bilgi vermek, uluslararası iktisadi ilişkileri anlayıp yorumlayabilmek için gerekli teorik ve uygulamalı bilgileri kavratmak hedeflenmektedir.


UTİ 373 / YABANCI DİL V (RUSÇA)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Rusça dil becerilerini edinmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 375 / YABANCI DİL V (ÇİNCE)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Çince dil becerilerini edinmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 377 / YABANCI DİL V  (FRANSIZCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Fransızca dil becerilerini edinmeleri sağlanmaktadır.


UTİ 379 / YABANCI DİL V (ALMANCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin temel düzeyde Almanca dil becerilerini edinmeleri sağlanmaktadır.


OYDİ 302 / AKADEMİK İNGİLİZCE IV**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 2/3

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere akademik okuma ve yazma becerileri kazandırılırken, gerekli dil bilgisi ve kelime bilgisi üzerinde durulmakta, ayrıca uygulama çalışmaları yapılmaktadır.


UTİ 302 / ULUSLARARASI İKTİSAT POLİTİKASI*

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uluslararası ticaret politikasındaki gelişmeler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve dünya ticaretindeki gelişmeleri algılama ve değerlendirme yetisi kazandırılmaktadır.


UTİ 304 / YÜKSELEN EKONOMİLER VE TİCARET*

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, yükselen piyasa ülke grupları ve bölgelerini vurgulayarak yükselen ekonomilerinin temel özellikleri ve dünya ekonomisindeki rolleri üzerinde durulurken; yükselen ekonomilere ilişkin ekonomik ve sosyal veriler kullanarak ülkelere özgü çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır.


UTİ 306 / ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/4

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler kara, deniz, hava ve demiryolu depolama ve taşımacılık yönetim uygulamaları hakkında bilgi edinmektedir.


UTİ 308 / ÜRETİM YÖNETİMİ VE OPERASYONLAR*

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, üretim yönetimi temel kavramlarını ve tekniklerini anlatılmaktadır.


UTİ 352 / ULUSLARARASI PAZAR ARAŞTIRMALARI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere küresel pazar araştırma yapma yetisi kazandırılmaktadır.


UTİ 354 / DAVRANIŞSAL İKTİSAT**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, psikolojinin yardımı ile standart ekonomi teorilerinin nasıl güçlendirilebileceği gösterilmekte ve psikolojinin prensiplerini kullanarak temel ekonomi teorisinden sapan insan davranışları modellenmektedir.


UTİ 356 / TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, genel iktisat politikası içinde maliye politikasının amaçlarının neler olduğu ve söz konusu amaçlara ulaşmada izlenebilecek politikaların nasıl belirlenebileceği, uygulanacak çeşitli politikaların ekonomik etkileri uygulamalı problemler ve geliştirilen makro ekonomik modeller ile öğretilmektedir.


UTİ 358 / TAŞIMA SİGORTACILIĞI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler Taşıma Sigortacılığı Mevzuatı hakkında bilgilendirilmekte ve taşıma sigortacılığı yönetim uygulamaları incelenmektedir.


UTİ 360 / HİZMET PAZARLAMASI**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, hizmet pazarlaması hakkında genel bilgiler, tarihsel gelişim, kavram ve tanımlar, hizmetlerin çeşitleri ve özellikleri, hizmet pazarlaması stratejileri, hizmet pazarlama programlarının öğretilmesi gibi konular üzerinde durulmaktadır.


UTİ 362 / ŞİRKETLER MUHASEBESİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, şirketler hakkında genel bilgilerin sunulması, Türk mevzuatında şirketlere ilişkin düzenlemelerin neler olduğunun ifade edilmesi, şirket türlerinin ve şirketlere ilişkin işlemlerin muhasebeleştirilmesi konularının öğrencilere sunulması amaçlanmaktadır.


UTİ 364 / BANKACILIK VE FİNANS**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, finansal sistem içerisinde bankaların yerini tanımlayabilmek ve bankaların türleri, araçları, ürünleri ve karşılaştığı riskler ile ilgili bilgi vermek hedeflenmektedir.


UTİ 366 / MARKA YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, markayı, markalaşmayı, marka değerini anlamak, uygun marka mesajları ve medya stratejileri geliştirmeyi ve markalaşmanın tutarlı ve devamlı pazarlama iletişimi gerektiren interaktif bir süreç olduğunu öğretmek amaçlanmaktadır.


UTİ 368 / İKTİSADİ DÜŞÜNCELER TARİHİ**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İktisadi Düşünceler Tarihinin temel yaklaşımları, teorileri ve düşünsel arka planları konuları üzerinde durulmaktadır.


UTİ 370 / İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, İş sözleşmesinin imzalanmasından işten ayrılmaya kadar bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku konularını kavramak, Sosyal Güvenlik alanında işe başlama süreci, sigorta, işten ayrılma ve emeklilik kavramları hakkında bilgi vermek, İş Hukukuna ait pozitif düzenlemeleri incelemek, uygulamada karşılaşılan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorik ve pratik bilgileri vermek amaçlanmaktadır.


UTİ 372 / BÖLGESEL KALKINMA**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere Bölgesel Kalkınma ile ilgili kavramlar, teoriler ve politikalar hakkında bilgiler verilmektedir.


UTİ 374 / YABANCI DİL VI (RUSÇA)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Rusça dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 376 / YABANCI DİL VI (ÇİNCE)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Çince dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 378 / YABANCI DİL VI (FRANSIZCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Fransızca dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 380 / YABANCI DİL VI (ALMANCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 3/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 401 / ULUSLARARASI FİNANSMAN YÖNETİMİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uluslararası finansal sistemin yapısı ve işleyişi ile çok uluslu işletmelerde finansal yönetim uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir.


UTİ 403 / ULUSLARARASI STRATEJİK YÖNETİM*

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, işletme öğrencisine çevre analizi yapabilme becerisi kazandırılmaktadır.


UTİ 451 / ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere insan kaynakları yönetimi fonksiyonların uygulanabilmesi için gerekli bilgi ve yetenek kazandırılmaktadır.


UTİ 453 / İHRACAT TEŞVİK VE UYGULAMALARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrenciler ihracat teşvikleri hakkında bilgilendirilirken, ihracat destek ve uygulamalarını öğretilmektedir.


UTİ 455 / AB’NİN SİYASAL VE EKONOMİK YAPISI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencileri Avrupa Birliği’nin siyasal ve ekonomik yapısı hakkında bilgilendirmek amaçlanmaktadır.


UTİ 457 / ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uluslararası muhasebe standartlarına paralel olarak Türkiye’de yayınlanan muhasebe standartları incelenmektedir.


UTİ 459 / PAZARLAMA AHLAKI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, ahlak, sosyal sorumluluklar, işletme, pazarlama ve farklı fonksiyonel alanlardaki ahlaki uygulamalar tartışılmaktadır.


UTİ 461 / ENDÜSTRİ İKTİSADI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, endüstri iktisadı çerçevesinde strateji geliştirme yeteneği kazandırmak ve iktisat teorisinin uygulanabilirliğini göstermek amaçlanmaktadır.


UTİ 463 / İŞ YERİ EĞİTİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak, almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak, işyeri eğitimi yaptıkları kurum veya kuruluşun görevli personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri tanımalarını ve takip edebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.


UTİ 465 / KALKINMA EKONOMİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kalkınma ekonomisini tanıtmak, ülke analizlerinden hareketle az gelişmişliğin açıklanmasına yönelik kalkınma kuramlarını incelemek, dünya ekonomisindeki yeni gelişmeler doğrultusunda insani kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, bilgi toplumu çerçevesinde yeni kalkınma anlayışını irdelemek ile ilgili bilgiler verilmektedir.


UTİ 467 / TÜRKİYE EKONOMİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze kadar Türkiye ekonomisinin gelişim süreci hakkında bilgi verilmektedir.


UTİ 469 / ÜLKE ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dünya ekonomisinin ve küresel ekonomide söz sahibi ülkelerin, bütünleşmelerin geçmişten günümüze iktisadi göstergeler ışığında analizleri yapılmaktadır.


UTİ 471 / YABANCI DİL VII (RUSÇA)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Rusça dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 473 / YABANCI DİL VII (ÇİNCE)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Çince dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 475 / YABANCI DİL VII (FRANSIZCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Fransızca dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 477 / YABANCI DİL VII (ALMANCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/1

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin orta altı düzeyde Almanca dil bilgisi bilgilerini geliştirmek ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.


UTİ 402 / BİTİRME PROJESİ*

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, derslerde öğrenilen bilgi ve becerileri kullanarak, uluslararası ticaret ve işletmecilik alanını ilgilendiren konularda araştırma yapma, akademik yazım kurallarına uygun şekilde rapor hazırlama ve sunma yetisi kazandırılmaktadır.


UTİ 404 / ULUSLARARASI PAZARLAMA*

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere, global ölçekte yaşanan gelişmeleri anlayabilecekleri bakış açısını kazandırmak ve temel uluslararası pazarlama kavramlarını öğretmek hedeflenmektedir.


UTİ 452 / DÜNYA EKONOMİSİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan gelişmeleri ve ekonomik büyüme ve kalkınmayı etkileyen faktörleri açıklamak, küreselleşmenin dünya ekonomileri üzerindeki etkilerini analiz etmek amaçlanmaktadır.


UTİ 454 / ULUSLARARASI TİCARET HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uluslararası ticaret kavramlarının ve sözleşme hazırlanma aşamalarının öğretilmesi, uluslararası ticarette kullanılan belgelerin öğretilmesi konularını içermektedir.


UTİ 456 / VERGİ HUKUKU**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, vergi hukuku ile ilgili temel kavramların öğretilmesi, vergileme süreci, vergi borcunun oluşması ve ortadan kalkması, vergiye ilişkin suç ve cezalar gibi konular üzerinde durulmaktadır.


UTİ 458 / ENDÜSTRİYEL PAZARLAMA**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, işletme talebine etki eden güçleri ve alıcı olarak işletmelerin davranışlarının analiz edilmesi amaçlamaktadır.


UTİ 460 / FİKRI SINAİ MÜLKİYET HAKLARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Fikri ve Sınai Haklar ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanırken, giderek önem kazanan haksız rekabet, marka, patent konularındaki mevzuatı ve bu konulara ilişkin çıkabilecek sorunlar üzerinde durulmaktadır.


UTİ 462 / ULUSLARARASI BANKACILIK KAMBİYO İŞLEMLERİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, dış ticaret uygulamalarının bankacılık işlemleri hakkında bilgi vermek ve bu konuda uygulama becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır.


UTİ 464 / MENKUL KIYMET ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, menkul kıymet türleri ve bu menkul kıymetler ile oluşturulan portföylerin nasıl yönetileceği bilgisi verilmektedir.


UTİ 466 / İŞ YERİ EĞİTİMİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere lisans programlarıyla ilgili işyerlerini yakından tanıtmak, öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek için uygulama yaparak lisans programlarına ilişkin bilgi ve görgülerini arttırma imkânı sağlamak, almış oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerisini kazandırmak, işyeri eğitimi yaptıkları kurum veya kuruluşun görevli personeli ve müşterileri ile uyumlu çalışma ve iyi iletişim kurabilme alışkanlığını kazandırmak, sektörde yaşanan teknolojik gelişmeleri tanımalarını ve takip edebilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.


UTİ 468 / YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilere, işletmelerin sabit yatırım kararlarına ilişkin karar verme sürecini ve analizini öğretmek, yatırım projelerinin finansal altyapısını oluşturacak bilgileri vermek amaçlanmaktadır.


UTİ 470 / KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kurumsal şirket veya şirketler grubunun tüm yönetim fonksiyonlarını yazılım olarak bünyesinde toplayan ve ERP (Enterprise Resource Planning) olarak isimlendirilen sistemlerinin tasarım, kurulum ve işletimi konusunda bilgi verilmektedir.


UTİ 472 / İKTİSAT POLİTİKASI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin, ekonomi politikası analizlerini yorumlama ve farklı ekonomi politikaları arasında karşılaştırma yapma konusunda bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenmektedir.


UTİ 474 / KAMU MALİYESİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, kamunun harcamaları ve kamu gelirlerinin incelenmesi, bütçenin kavranması gibi konular üzerinde durulmaktadır.


UTİ 476 / KÜRESEL REKABET ANALİZİ**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, küresel rekabet stratejilerine ilişkin teorik tartışmalar inceleme, rekabet stratejilerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin çerçeveleri analiz etme yetisi kazandırılmaktadır.


UTİ 478 / ULUSLARARASI FİNANS PAZARI**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, uluslararası finansal piyasalar ile ilgili temel kavram ve uygulamalar öğretilmektedir.


UTİ 480 / YABANCI DİL VIII (RUSÇA)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Rusça dil bilgisi bilgilerini geliştirmelerine ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanmaktır.


UTİ 482 / YABANCI DİL VIII (ÇİNCE)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Çince dil bilgisi bilgilerini geliştirmelerine ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanmaktır.


UTİ 484 / YABANCI DİL VIII (FRANSIZCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Fransızca dil bilgisi bilgilerini geliştirmelerine ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanmaktır.


UTİ 486 / YABANCI DİL VIII (ALMANCA)**

Sınıf/Yarıyıl: 4/2

Kredi/AKTS: 3/5

Ön koşul: Ön koşul yok

Bu ders kapsamında, öğrencilerin Almanca dil bilgisi bilgilerini geliştirmelerine ve öğrencilerin okuma-anlama, yazma, dinleme-anlama ve konuşma becerilerini geliştirebilmelerine olanak sağlanmaktır.


*              Zorunlu dersler
**            Seçmeli dersler
***           Ortak dersler