Genel Bilgiler

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü, öğrencilerini uluslararası işletmelerin ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriler ile iş dünyasına hazırlamak üzere tasarlanmıştır. Bölümümüz, öğrencilerine hızla gelişen ve küreselleşen uluslararası ticaret alanında, uluslararası çevresel faktörlerin etkisini analiz edebilecek ve bu doğrultuda stratejiler geliştirebilecek yeterlilikleri kazandıracak bir eğitim olanağı sunmaktadır.

Bölümümüzün akademik programında, mesleğe yönelik Yükselen Ekonomiler, Ülke Analizleri, Küresel Ticaret ve Yatırım Uygulamaları, İhracat-İthalat Uygulamaları, Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı, Dış Ticaret Finansmanı, Uluslararası Pazarlama gibi önemi giderek artan konular yer almaktadır. Bununla birlikte Girişimcilik ve Yenilikçilik, Ekonomi, Yönetim, Muhasebe ve Finans gibi genel işletme dersleri de ders programında yer almaktadır. Ayrıca bölümümüz, öğrencilerinin iş yerlerini yakından tanımalarını sağlamak ve öğrenim süreleri boyunca edinmiş oldukları teorik bilgileri kullanabilme ve uygulamaya aktarma becerilerini geliştirmek için İş yeri Eğitimi kapsamında uygulamalı eğitim imkanı sunmaktadır.

Eğitim dili Türkçe olan bölümümüzde öğrenciler aynı zamanda zorunlu Akademik İngilizce ve seçmeli ikinci bir yabancı dil (Almanca, Fransızca, Çince ve Rusça) öğrenme olanağına da sahiptir. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz uluslararası alanda faaliyet gösteren her türlü firmada, dış ticaret, gümrük, bankacılık ve finansla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında, yerel ve bölgesel ticari kuruluşlarda, ticaret odaları vb. meslek kuruluşlarında, serbest bölgelerde ve kalkınma ajanslarında çalışma imkanına sahiptirler.

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Bölüm Başkanı