Lisansüstü Tez Savunmaları Gerçekleştirildi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Lisansüstü Tezli Yükseks Lisans öğrencimiz Gözde Çakıcı KUTLU “Türkiye’de Sigortacılık Sektörünün Piyasa Yapısı ve Yoğunlaşma Düzeyi ” konulu tez savunmasını gerçekleştirirken; Tezli Yüksek Lisans Öğrencimiz Elif Mehtap BİLGİLİ “Türkiye’nin Kredi Derecelendirme Notları İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ve Üç Büyüklerin Derecelendirme Metodolojileri” konulu tez savunmasını gerçekleştirmiştir.

Tez savunmaları başarılı bulunan öğrencilerimize sunumlarının ardından cübbeleri giydirilmiştir. Öğrencilerimizi tebrik eder, kariyerlerinde başarılarının devamını dileriz.