Lisansüstü Seminer Serisi 4-5 Gerçekleştirildi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Anabilim Dalı Lisansüstü Tezli Yüksek Lisans öğrencimiz Ayten KASAP “Elektrikli Araçların Tercih Edilme Nedenleri” konulu seminer sunumunu gerçekleştirirken; İlayda KAYMAZ “Kur Oynaklıklarının Sınır Ticareti Üzerine Etkisi: Sınır Kapılarının Karşılaştırılması” konulu seminerini sunmuştur.