Tarihçe

Samsun Üniversitesi, 18 Mayıs 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında 7141 sayılı kanunun MADDE 7’ de belirtilen 2809 sayılı Kanununa eklenen ek maddelerinin EK Madde 185 ile Samsun’da kurulmuştur.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Bölümü 2018 yılında Üniversitemizin İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Yükseköğretim Yürütme Kurulu 11.03.2020 tarihli toplantıda alınan karar gereğince Bölümümüzün yeni adı Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik olarak değiştirilmiştir.