Öğretim Üyemizin Projesine TÜBİTAK’tan Destek

Bölümümüz öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ’ın danışmanlığında doktora öğrencisi Öğr. Gör. Mehmet Ali ZENGİN ile “Endüstriyel Pazarlarda Üretici ile Tedarikçi Arasındaki Ortak Değer Yaratma, Bağlılık, Güven ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajı İlişkilerinin İncelenmesi” adlı proje önerisi TÜBİTAK (1002) tarafından kabul edilmiştir. Proje kapsamında endüstriyel pazarlar içerisinde bulunan makine imalat sanayisinde üretici-tedarikçi ilişkileri için detaylı ortak değer yaratma ölçeğinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca ilave olarak üretici ile tedarikçi ilişkisinde geliştirilen ortak değerin, “bağlılık”, “güven” aracı değişkenleri ile işletmeler için son derece önemli bir konu olan sürdürülebilir rekabet avantajını nasıl etkilediği ortaya konulacaktır. Fakültemiz Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ’ı ve öğrencisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Prof. Dr. Selahattin KAYNAK

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölüm Başkanı